Uria

Sinds 2009 is Uria werkzaam in de praktijk.

Onze leergierige collega heeft zich breed gespecialiseerd. Uria is een ervaren Master in de Manuele Therapie. En sinds enige tijd combineert hij dit met Dry Needling. Met deze combinatie specialisaties behandelt hij veel tevreden patiënten.

Daarnaast houdt hij zich binnen de praktijk bezig met COPD en draaiduizeligheid. Ook begeleidt Uria COPD medische trainingsgroepen.

In zijn vrije tijd is Uria regelmatig in de klimhal te vinden. Of is hij aan het wielrennen met collega Jan Paul.