Bewegingsgroep COPD

WAT VERANDERT ER IN 2019 IN DE VERGOEDING BIJ COPD?
ONZE BEROEPSGROEP KNGF HEEFT HET VOOR JE OP EEN RIJTJE GEZET LEES HET HIER

Voldoende lichaamsbeweging heeft voor iedereen een positieve invloed op het lichaam. De COPD-patiënt blijft hierin niet achter. Door de kortademigheid die ontstaat bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, oftewel, Chronische Obstructieve Longziekte) wordt het op den duur steeds moeilijker activiteiten uit te voeren. Dit heeft vaak het gevolg dat de conditie en spierkracht achteruitgaan. Voor mensen met COPD is het dus essentieel om dagelijks ten minste 30 minuten matig tot intensief te bewegen, om deze reden is De Fysio de COPD trainingsgroep begonnen.

De COPD trainingsgroep heeft als doel patiënten te stimuleren om te bewegen maar daarnaast ook om de algemene conditie op peil te houden. Dit alles om een betere zelfredzaamheid in het dagelijks leven en het werk te creëren. De groep wordt Uria begeleidt, die specifieke kennis van het ziektebeeld heeft. Daarnaast wordt binnen de praktijk samengewerkt met een diëtist.

De trainingsgroep COPD groep bestaat maximaal uit zes personen. Gedurende het programma wordt ten minste eenmaal per maand de gezondheid geëvalueerd door middel van diverse meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten zijn van grote waarde binnen de gezondheidszorg en geven een goed beeld van de gezondheid van de patiënt.