SPORTBLESSURE, MAAR NIET ALLES VERGOED GEKREGEN?
 
Meer dan de helft van de geblesseerde sporters heeft een medische behandeling nodig om te herstellen. Maar de zorgverzekeraar vergoedt lang niet alles. Je basisverzekering dekt de gemaakte kosten vaak helemaal niet en heb je een aanvullende verzekering, dan is die veelal ook niet voldoende om alle kosten vergoed te krijgen. Dat maakt je blessure nog eens extra pijnlijk.
 
WIST JE DAT…
 
…. je bij de meeste sportbonden gewoon verzekerd bent tegen dit soort kosten. Deze bonden hebben vaak een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor hun leden.
 
👉 https://www.sportblessureclaim.nl kan je hierbij helpen