FYSIO FITNESS

Heeft u chronische klachten die te maken hebben met houding en beweging of moet u revalideren na een operatie of hartaanval? Dan zijn de Fysio Fitness groepen iets voor u.

Maar ook wanneer u onder kundige begeleiding van een fysiotherapeut uw conditie op peil wilt houden.

 

TRAINEN ONDER MEDISCHE BEGELEIDING

Fysio Fitness, Medische Trainingstherapie of ook wel ’t sportgroepje genoemd, is gericht op het herstellen, verbeteren of behouden van de conditie. Hierbij wordt rekening gehouden met conditionele beperkingen en/of blessures. Het doel is optimaal functieherstel, waarvoor de belastbaarheid en de dagelijkse belasting in evenwicht moeten worden gebracht. Met behulp van Fysio Fitness traint u uw spieren doelgericht, wordt uw bewegingspatroon verbeterd en neemt de belastbaarheid van het gewricht- en spierstelsel structureel toe.

Bij Fysio Fitness wordt het trainingsschema altijd op het individu afgestemd, waarbij ook oefeningen voor thuis worden opgenomen. Er wordt met en zonder toestellen gewerkt, individueel en/of in groepsverband.

ONZE THERAPEUTEN

ANNE MARIJE

Jaelle

NIELS

Jan Paul fysio

         JAN PAUL

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG       7.30 – 21.00
DINSDAG         7.30 – 19.30
WOENSDAG    7.30 – 19.30
DONDERDAG  8.00 – 21.00
VRIJDAG         7.30 – 18.00

DE FYSIO

KOPPENLAAN 24
3769 BL SOESTERBERG
T. 0346 35 0335 
INFO@DEFYSIO.NL

ACTUELE INFO: