Lymphcomfort®

Lymphcomfort heeft een “Drainage Thoraxbandage® (DTB) ontwikkeld.

Voor vrouwen en mannen met een borstkankerdiagnose en zijn doorverwezen naar een huid-en oedeemtherapeut. De DTB is bestemd voor die groep vrouwen en mannen die problemen hebben met de afvoer van lymfvocht nadat men een borstkankeroperatie heeft ondergaan en tijdens of na een chemokuur en/of bestralingen lymfoedeemklachten hebbenontwikkeld rond en om de thorax. Ophoping van lymfvocht is na een borstkankeroperatie nooit uit te sluiten en komt zelfs zeer vaak voor.

Voor het maken van een afspraak kan je contact opnemen met De Fysio of rechtstreeks met Elly Kouwenberg van Lymphcomfort.