BEWEGINGSGROEP COPD

Voldoende lichaamsbeweging heeft voor iedereen een positieve invloed op het lichaam. De COPD-patiënt blijft hierin niet achter. Door de kortademigheid die ontstaat bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, oftewel, Chronische Obstructieve Longziekte) wordt het op den duur steeds moeilijker activiteiten uit te voeren. Dit heeft vaak het gevolg dat de conditie en spierkracht achteruitgaan.

Voor mensen met COPD is het dus essentieel om dagelijks ten minste 30 minuten matig tot intensief te bewegen. De COPD oefengroepen van De Fysio kunnen hierbij een gezellige en goede stimulans zijn om gezond in beweging te blijven.

Bewegen met COPD

De COPD trainingsgroep stimuleert om te bewegen. Maar ook om de algemene conditie op peil te houden. Dit alles om een betere zelfredzaamheid in het dagelijks leven en het werk te creëren. Waneer u COPD heeft, kost elke ademhaling veel energie. Inspanning, bewegen en laat staan sporten is vaak een hele uitdaging.

Uit onderzoek is gebleken dat sporten mensen met COPD veel oplevert. Zoals:

 • Klachten kunnen verminderen

 • Het verbetert de conditie

 • Minder snel benauwd

 • Meer energie

 • Botten worden sterker

 • Spieren worden sterken

 • Betere nachtrust en ontspanning

 • Beter immuunsysteem, beter herstel van griep of verkoudheid

 • Kans op een longaanval neemt af

Begeleid sporten met COPD in Soesterberg

De bewegingsgroepen worden begeleid door Uria. Hij is als manueel therapeut gespecialiseerd in dit ziektebeeld.

Een trainingsgroep COPD groep bestaat uit ongeveer zes personen. Gedurende het programma wordt ten minste eenmaal per maand de gezondheid geëvalueerd door middel van diverse meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten zijn van grote waarde binnen de gezondheidszorg en geven een goed beeld van de gezondheid van de patiënt.

Wat is COPD

COPD is een ernstige, chronische longaandoening die zo’n  65 miljoen mensen wereldwijd treft. De aandoening beschadigd de longen waardoor ademen moeilijker is en de patiënt minder energie heeft.
Deze ziekte kan meerdere oorzaken hebben. Het kan ontstaan als gevolg van:

 • Roken
 • Het inademen van schadelijke stoffen zoals houtstof, lijm of verfdampen
 • Een erfelijke ziekte
 • Een moeilijk te behandelen astma

De bewegingsgroep is gericht op het voorkomen van longaanvallen en het vertragen van achteruitgang.

ONZE THERAPEUT

URIA

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG       7.30 – 21.00
DINSDAG         7.30 – 19.30
WOENSDAG    7.30 – 21.00
DONDERDAG  7.30 – 19.30
VRIJDAG         7.30 – 18.00

DE FYSIO

KOPPENLAAN 24
3769 BL SOESTERBERG
T. 0346 35 0335 
INFO@DEFYSIO.NL

ACTUELE INFO: