Oedeemtherapie

In ons lichaam bestaat een netwerk van lymfevaten en lymfeknopen. De lymfevaten nemen het weefselvocht op wat niet in het bloed kan worden opgenomen. De taak van de lymfevaten is om deze afvalstoffen te vernietigen. Wanneer het lymfestelsel niet goed functioneerd, ontstaat er vochtophoping.

De oedeemtherapeut kan niet genezen, maar wel voorlichting geven, behandelen en adviseren hoe je kunt voorkomen. In onze praktijk werken wij via de Australische methode. Deze methode kent een wetenschappelijk onderbouwde behandelopbouw en behandelvolgorde. De behandeling is dusdanig opgebouwd dat er sprake is van een complete activering van het lymfestelsel.

Een optimaal behandelresultaat wordt behaald door een combinatie van intensieve behandeling met manuele lymfedrainage, oefentherapie, compressie door middel van zwachtels en zonodig wordt er een kous aangemeten. Tevens worden je specifieke ademhalingstechnieken, drainagehandgrepen en -oefeningen aangeleerd zo dat je zelf het lymfestelsel kan activeren.

Meer informatie over de Australische methode vind je onder www.lymphoedema.org.au