Beweginsprogramma Diabetes

Het is wetenschappelijk aangetoond dat bij Diabetes Mellitus(suikerziekte) lichamelijke activiteit een gunstige invloed heeft op de preventie en het beloop van de ziekte. Om deze reden heeft De Fysio naast de COPD oefengroep, een behandelprogramma ontwikkeld voor de patiënt met Diabetes Mellitus.

De oefengroep Diabetes Mellitus heeft als doel de diabetes patiënt een actievere leefstijl aan te leren en een gedragsverandering te bewerkstelligen zodat deze gezonde levensstijl geïntegreerd wordt in het dagelijkse leven. De oefengroep wordt door één van onze fysiotherapeuten begeleid die specifieke kennis van de aandoening heeft. Daarnaast wordt binnen de praktijk samengewerkt met een diëtist.

De trainingsgroep Diabetes bestaat maximaal uit zes personen. Gedurende het programma wordt ten minste eenmaal per maand de gezondheid geëvalueerd door middel van diverse meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten zijn van grote waarde binnen de gezondheidszorg en geven een goed beeld van de gezondheid van de patiënt.